Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Mường Khương

thôn Na khui- Thị trấn Mường Khương
lci-muongkhuong-thcsthitranmuongkhuong@edu.viettel.vn